Projekt ma na celu wymianę nieformalnych metod w zakresie kształcenia zawodowego w Europie w kwestii dostarczenia umiejętności kluczowych. Naszym celem jest podniesienie praktycznych umiejętności instruktorów z użyciem innowacyjnych metod i narzędzi, takich jak Social Media i wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w celu ułatwienia wymiany doświadczeń.


Naszym celem jest sprostanie wymaganiom środowiska nauczycielskiego poprzez gromadzenie, badanie, ocenę i wymianę efektywnych praktycznych metod dla nieformalnego, zespołowego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i instruktorów. Będziemy wspierać tworzenie sieci nieformalnej wymiany informacji za pomocą następujących usług i produktów:

 

  • Szkolenia europejskie ShareIT
  • Platforma on-line dla trenerów
  • Narzędzia i Podręcznik na temat nieformalnej i zespołowej wymiany doświadczeń zawodowych
  • Konferencja Europejska

 

ShareIT Project: Trainers' ExchangeLLP Logo This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.