Glasgow Clyde College Logo

 

Glasgow Clyde College to najbardziej przyjazna, ambitna i nowatorska szkoła tego poziomu w Glasgow.


Glasgow Clyde College to wielooddziałowa szkoła, zlokalizowana w trzech miejscach: w Anniesland, Cardonald i Langside. Jest jedną z największych instytucji edukacyjnych w Szkocji, powstałą w sierpniu 2013 roku w wyniku połączenia szkół z Anniesland, Cardonald i Langside.


Aktualnie studiuje tu ponad 7000 studentów na studiach stacjonarnych i 20.000 na studiach zaocznych. Naszym celem jest pomóc Ci osiągnąć więcej. Dołącz do nas a skorzystasz z wieloletniego doświadczenia zawodowego i wyjątkowych standardów nauczania, realizowanych w nowoczesnym środowisku.

 

 

www.glasgowclyde.ac.uk

36.6 Logo

 36,6 Centrum Kompetencji to instytucja parasol zrzeszająca profesjonalistów z wielu dziedzin tworzących interdyscyplinarną Strefę Ekspertów dla rozwoju lokalnego poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń. w projektach UE od 1999 r.

  • członek grupy CO.N.E.CT – Sieci Współpracy na rzecz Obywatelstwa Europejskiego w Brukseli
  • Klub Kawowy dla Seniorów, Młodzieży, Kobiet, ... jako nieformalne centrum edukacji
  • Certyfikat Rzetelności przyznany przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., działającą pod bezpośrednim nadzorem Ministra Gospodarki
  • Od 2014 roku zarejestrowany uczestnik programu Erasmus Plus (numer PIC: 949252186)

 

 

 

www.36and6.pl


SSB Logo 

Jako uznany w Hamburgu dostawca szkoleń SBB sp. z o.o. rozwija umiejętności prowadzące do przekwalifikowania się oraz pracuje w innych aspektach kształcenia zawodowego. Dostarcza poszukującym pracy odpowiednich szkoleń i zapewnia ich edukację. W 2005 roku instytucja powołała do życia Fundację Edukacji Zawodowej dla osób poszukujących pracy i wykwalifikowanych specjalistów z obecnego rynku pracy. Jej działalność opiera się na sieci zaufanych lokalnych i ogólnokrajowych firm i organizacji.


SBB to dynamiczna, silnie nastawiona na jakość firma, kierowana przez Dyrektora Generalnego Franka Giese. Zaangażowani i kompetentni pracownicy z wielu branż przyczyniają się do kompetencyjnego sukcesu SBB.

 

 

www.sbb-hamburg.de


SVEB Logo

Szwajcarska Federacja na rzecz kształcenia dorosłych (SVEB) jest organizacją zajmującą się ogólnym i zawodowym kształceniem dorosłych. W pracach SVEB partycypują prywatne i państwowe szkoły, stowarzyszenia, urzędy regionalne odpowiedzialne za kształcenie dorosłych, firmy zajmujące się kształceniem dorosłych i zasobów ludzkich, a także prywatne osoby zaangażowane w kształcenie dorosłych. SVEB liczy ponad 650 członków. Ma stacjonarne biura w Zurychu (główna siedziba), Nyonie (Francja) oraz w kantonie Tessin (Włochy).


SVEB rozwija innowacyjne projekty w zakresie kształcenia ustawicznego dla różnych grup docelowych (w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób dorosłych, które nie posiadają podstawowych umiejętności, imigrantów, kobiet i osób starszych).


Ponadto SVEB promuje współpracę między instytucjami kształcenia dorosłych i tworzy świadomość znaczenia tego kształcenia. Jest zaangażowana od lat w wielu projektach krajowych i międzynarodowych na rzecz wspierania nauczania podstawowych umiejętności dorosłych.

 

 

www.alice.ch/en/sveb/


Inspire Logo

Inspire - Verein für Bildung und Management (stowarzyszenie dla edukacji i gospodarki) jest pozarządową organizacją non-profit, założoną w maju 2009 roku w Grazu, w Styrii. Inspire specjalizuje się w zarządzaniu projektami edukacyjnymi. Oferuje wsparcie, doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania projektami i współpracy w ramach projektów instytucjom, które są aktywne w dziedzinie edukacji i pracy społecznej w Austrii i UE. Misją Inspire jest wspieranie tych instytucji w tworzeniu zasobów edukacyjnych na poziomie strukturalnym, aby w ten sposób docierać do zmarginalizowanych grup społecznych i pomóc im radzić sobie na zmieniającym się ciągle rynku pracy.


Pracownicy Inspire rozwijali 15 lat swoją wiedzę i doświadczenia w pracy z ludźmi z brakami w dziedzinie podstawowych umiejętności. Eksperci zaangażowani w projekt ShareIt rozpoczynali jako trenerzy, a obecnie wspierają innych dostawców programów rozwoju umiejętności na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, (programy ESF, LLL). Inspire koordynuje opracowanie programów nauczania trenerów umiejętności podstawowych, które kładą nacisk na nieformalne / praktyczne aspekty kształcenia i normalizuje definicje standardów jakości i samooceny narzędzi pod kątem jakości w oparciu o koncepcję Zbalansowanej Tablicy Wyników.


 

www.inspire-thinking.atLLP Logo This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.